Kommunala strandskyddsdispenser i Västra Götalands län 2009

Löpnummer:
2010:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
2009 övertog kommunerna uppgiften att pröva dispenser från strandskyddet. I rapporten utvärderas kommunernas beslut och förekommande brister analyseras
Kommentar:
Finns endast som pdf