Hur planerar kommunerna i Västra Götalands län för cykel?

Löpnummer:
2010:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
71
Rapporten visar resultaten från en kartläggning över hur kommunerna i länet planerar för cykel. Kartläggningen omfattar också bl.a. infrastruktur- och påverkansinsatser.
Kommentar:
Finns endast som pdf-fil.