Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Löpnummer:
2010:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
118
Rapporten innehåller två utredningar samt en dokumentation av Anten-Gräfsnäs Järnväg i Alingsås kommun inför byggnadsminnesförklaring.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.