Åtgärdsprogram för näringsbegränsning inom Stigfjordens och Kalvöfjordens avrinningsområde

Löpnummer:
2010:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
66
Rapporten redovisar ett projekt med syfte att ta ett helhets-grepp med underlag för olika åtgärdsinsatser för att minska näringsbelastningen på Stigfjorden/Kalvöfjorden.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil