Från bäck till vik

Från bäck till vik, 2010:45
Löpnummer:
2010:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
– en miljömålsutredning av bohusbäcksprogrammets mätningar av fosfor och kväve till havet 1988 till 2008.

I Bohusbäcksprogrammet har fosfor och kväve mätts i cirka 35 vattendrag sedan 1988. Här utvärderas resultaten både i relation till miljömålen och till nya bedömningsgrunder enligt vattendirektivet.
Kommentar: