Bostadsmarknaden i Västra Götalands län - Bostadsbyggande och boendeplanering

Löpnummer:
2010:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
47
Regeringen har uppdragit åt länsstyrelsen att årligen göra en bostadsmarknadsanalys (BMA) över valda perspektiv som även kan utgöra underlag för kommunernas boendeplanering.
Kommentar:
Ett fåtal ex. finns i tryckt format