Uppföljning av samverkansdag på Göteborgs garnison den 16 april 2010

Länsstyrelsens rapport 2010:42
Löpnummer:
2010:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Den 16 april 2010 genomfördes en samverkansdag på temat ”Hantering av farliga ämnen – teknisk utrustning och kunskapsresurser i länet”. Myndigheter och andra organisationer presenterade sina ansvarsområden, sin kompetens och sin tekniska utrustning för hantering av så kallade CBRNE-händelser. Målet med dagen var att öka kunskapen om de resurser som finns i länet samt att främja samverkan, både i det förebyggande arbetet och vid en insats i samband med en olycka.
Kommentar: