Länsstyrelsernas arbete med den nya influensan

Löpnummer:
2010:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Utvärdering av Västra Götaland och Skåne Länsstyrelsers regionala samordning i samband med spridningen av den nya influensan under 2009
Kommentar: