Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet

rapport2010_40_150.jpg
Löpnummer:
2010:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
28
Informationsskrift till sökanden avseende hur tillståndsprocessen för A- respektive B-verksamheter går till, samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.