Halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i Västra Götaland

Löpnummer:
2010:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har IVL Svenska Miljöinstitutet utfört analyser av halter i luft med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i 4 kommuner i länet. Analyserna utfördes på PM10 – filter från Mariestad, Trollhättan, Borås och Färgelanda.
Kommentar:
Finns endast som pdf.