Älgjakten i Västra Götalands län 2009

Älgjakten 2010
Löpnummer:
2010:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
16
Resultatet av 2009/2010 års älgjakt i Västra Götalands län. I denna rapport presenteras en sammanställning av Länsstyrelsens beslut om älgjakt samt utfallet av 2009 års anmälningar om jaktresultat.
Kommentar: