Bostadsmarknadsenkät

Löpnummer:
2010:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
48
Västra Götalands län 2010. Bostadsmarknadsenkäten är en årlig undersökning av situationen i länets alla kommuner och syftar till att ge en bild över deras egen bedömning över ett urval frågor inom boendet.
Kommentar:
Finns som pdf-fil för allmänt externt bruk. Tryckt upplaga i huvudsak exp. till utvalda aktörer. Endast enstaka ex. finns kvar. Pris ej fastställt.