Energiplanering i Västra Götalands län

Löpnummer:
2010:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
25
I den här rapporten presenteras resultatet av en enkätundersökning om hur länets kommuner arbetar inom energiområdet. Samtliga kommuner har intervjuats om sitt arbete och fått frågor om bland annat inriktning, omfattning, process och organisation.

 
Kommentar:
Finns endast som pdf-fil.