Inventering av signalkräfta i Vänern 2009

Länsstyrelsens rapport om inventering av signalkräftor i Vänern 2009
Löpnummer:
2010:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
16
Under 2009 påbörjades ett provfiske efter signalkräftor i Vänern vilket planeras pågå till 2010 års slut. Syftet med provfisket är att kartlägga signalkräftans utbredning i Vänern. Denna rapport redovisar fångsterna från 2009 års fiske.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.