Fladdermöss i Götene, Skara, Skövde, Falköpings, Ulricehamns och Marks kommuner 2009

Löpnummer:
2010:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
32
År 2009 inventerades fladdermöss i kommunerna Götene och Skara, i Skövde kommun avslutades en inventering som påbörjades 2008, i kommunerna Mark, Falköping och Skövde återinventerades en del lokaler från år 2008, samt i Ulricehamns kommun påbörjades en inventering. Det har inte hittats några nya fladdermusarter för länet. Men anmärkningsvärt är det stora antalet fynd av sydfladdermus i kommunerna Götene, Skara och Skövde, en art som tidigare bara visat upp enstaka fynd i sydligaste Sverige. Dvärgfladdermus och stor fladdermus har högre träffprocent än vid tidigare års inventeringar. Glädjande gjordes en observation av en jagande barbastell. Totalt hittades tretton fladdermusarter.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.