Rumslig fördelning av juvenila och adulta stormusslor.

2010_261.jpg
Löpnummer:
2010:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
22
Metodstudie i sjöar och vattendrag med god eller dålig föryngring.

Metodtestet visar att både unga och vuxna musslor kan förekomma aggregerade. Stora provmängder behövs för att säkert påvisa hur bra föryngringen fungerar.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.