Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013

Löpnummer:
2010:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
63
Genomförandestrategi för Västra Götalands län - reviderad december 2009

Det svenska landsbygdsprogrammet ska främja sysselsättning, företagande och tillväxt på landsbygden. Rapporten beskriver tillämpning och prioritering i Västra Götalands län.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.