Smal dammsnäcka – Inventering av fyra områden i Västra Götalands län 2009

Löpnummer:
2010:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
31
Smal dammsnäcka hittades i samtliga fyra storområden. I Mölndal, Härryda och Göteborgs kommuner bedömdes det finnas större helhetsmiljöer med livskraftiga populationer.
Kommentar:
Finns endast som pdf