Finansieringssystem för natur- och kulturresurser

rapport201023.jpg
Löpnummer:
2010:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
51
 
I studien diskuteras finansiering och hållbarhetsaspekter kopplade till natur- och kulturturism. Utredningen analyserar obligatoriska/frivilliga och konsumentbaserade/näringslivsbaserade finansieringsalternativ.
Kommentar:
Finns endast som pdf-fil.