Inventering av skyddszoner vid nationellt värdefulla vatten

Löpnummer:
2010:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
50
Rapporten uppskattar hur mycket skog som behöver tas i anspråk under arbetet med att bevara skyddszoner kring nationellt särskilt värdefulla vatten i Västra Götalands län.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.