Kiselalger i Västra Götalands län 2009

Löpnummer:
2010:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
33
Kiselalgsundersökningar inom kalkningsverksamheten i Västra Götalands län 2009
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.