Ädellövskog i Västra Götalands län 2009 – övervakning i 30 områden

Rapport2010_18
Löpnummer:
2010:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
73
Återinventering av 30 ädellövskogsområden från lövskogsinventeringar från 1980-2008. Förändringar har hittats i 70 procent av objekten och är motsvarar 18 procent av arealen. De största hoten mot ädellövskog är skogsbruk, trädsjukdomar, igenväxning och exploatering.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.