Ängssvampar i Västra Götalands län 2009

Länsstyrelsens rapport 2010:17
Löpnummer:
2010:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
35
Inventering av ängssvampar i ett slumpat urval av stora ängs- och betesmarker för att få en uppfattning om förekomsten i länet. Artantalet varierade från 0 till 13 arter med i genomsnitt 5,6 arter per lokal. Åtta rödlistade arter påträffades på 7 lokaler.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.