Om kvinnor och män i Västra Götalands län

rapport_2010_17.jpg
Löpnummer:
2010:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
64
Regional statistik som är könsuppdelad inom kategorierna hälsa, utbildning, barn och familj, förvärvsarbete, inkomst, kriminalitet samt makt och inflytande.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.