Tillsynsvägledningsplan 2010-2013

Löpnummer:
2010:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
24
Planerad tillsynsvägledning enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen.

Framtagen av Miljöskydds-, Naturvårds-, Vattenvårds-, Kulturmiljö- och Veterinärenheterna
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.