Skalbaggar på brandfältet vidAlefjäll 2009

Löpnummer:
2010:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2010
Sidantal:
16
Inventeringsrapport.
Efter en skogsbrand inventerade Länsstyrelsen skalbaggsfauna knuten till bränd ved. Tre rödlistade och tjugo brandgynnade skalbaggsarter hittades.
Kommentar: