Historia för framtiden. Kulturmiljövård i Västra Götalands län 1998 - 2009

Detalj från Pater Noster. Foto: Anna Sigge
Löpnummer:
2010:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
65
Kulturmiljöinsatser 1998 - 2009 för att vårda, bevara och utveckla kulturmiljöer från forntid till våra dagar – fornlämningar, landskap och bebyggelse.
Kommentar: