Miljögifter i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk.

Löpnummer:
2010:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Manual, sammanställning och rekommendationer.

Manual för sammanställning av uppgifter om miljögifter i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk, samt en sammanställning av mängder och halter av kadmium i slam och nickel i utgående vatten från Sveriges avloppsreningsverk.
Kommentar:
Finns endast som pdf