Miljökonsekvensbeskrivning 2009–2015, Västerhavets vattendistrikt

Löpnummer:
2010:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
60
I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivs och bedöms den positiva och negativa miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas medföra.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.