Åtgärdsprogram 2009–2015, Västerhavets vattendistrikt

Löpnummer:
2010:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
200
I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015 framgår vilka åtgärder som behöver vidtas, när det ska ske samt vilken myndighet eller kommun som behöver vidta åtgärderna.


Det smög det sig tyvärr in ett felaktigt årtal i uppdrag 1 i Åtgärdsprogrammet. Detta uppdrag handlar om återrapportering av åtgärder till Vattenmyndigheten. Det korrekta är att rapporteringen ska påbörjas med verksamhetsåret 2010 och är korrigerat i detta dokument
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.