Förvaltningsplan 2009–2015, Västerhavets vattendistrikt

Löpnummer:
2010:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
196
I Vattenmyndighetens förvaltningsplan 2009-2015 sammanfattas arbetet under första vattenförvaltningscykeln, för arbetsmetodik såväl som resultat och framtida planer.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.