Hur kan närområdet användas vid en etablering av naturum i Slottsskogen i Göteborg? Med fokus på utomhusverksamhet

Löpnummer:
2010:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Samarbetsprojekt mellan Göteborgs Naturhistoriska Museum och Länsstyrelsen
Kommentar:
Finns endast som pdf-fil.