Översvämnings- och riskkartering enligt översvämningsdirektivet - Hur ser det ut i Lidköping och Karlstad?

Löpnummer:
2010:69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
SAWA – Strategic alliance for integrated water management actions – är ett EU-finansierat projekt som handlar om att minska riskerna för översvämningar i utsatta områden med särskilt fokus på hur man ska väga in ett framtida förändrat klimat. Arbetet syftar till att testa hur man kan arbeta med delar av översvämningsdirektivet i Sverige med de givna  förutsättningar och verktyg som vi har tillgång till idag på
Länsstyrelsen och kommunerna.
Rapporten finns även på engelska.
Kommentar:

Övriga relaterade filer: