Så mår miljön i Västra Götaland!

Löpnummer:
2010:62
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Utvärderingen av Västra Götalands miljöarbete samt hur det står till med miljön i länet har nu avslutats. Miljöarbetet har bedömts utifrån drygt 60 parametrar. Miljön blir bättre på de flesta områden men det går långsamt.
Kommentar: