Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter – en vägledning

Löpnummer:
2010:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Vägledningen beskriver möjligheter och begränsningar med att använda lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda vattentäkter.
Kommentar: