Visualisering av vindkraft - Tanums världsarv och Falbygden

Visualisering av vindkraft - Rapport 2010-55
Löpnummer:
2010:55
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
45
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genomfört ett projekt i syfte att testa hur digitala verktyg kan användas för att bedöma hur områden med höga kulturhistoriska värden påverkas och eventuellt kan samverka med olika stora utbyggnader av vindkraft. De två projektområdena som ingått i metodstudien är världsarvsområdet i Tanums kommun samt delar av Falbygden i Falköpings och Tidaholms kommuner.
Kommentar: