Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län 2009

Rapport 2010:44. Mottagande av nyanlända flyktingar.
Löpnummer:
2010:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Sammanställning av mottagandet av nyanlända flyktingar i länet. Statistiken är uppdelad utifrån kommunalförbundsgränserna. I statistiken kan ni ta del av en övergripande bild av länet vad gäller antal mottagande, uppdelat på män och kvinnor samt barn. En jämförelse görs även utifrån hur många som
mottagits i förhållande till befolkningsmängd.
Kommentar: