Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2009

Omslagsbild av rapporten
Löpnummer:
2010:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
96
Denna rapport utgör både Hornborga-dokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2009, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Kommentar: