Miljögifter i inkommande avloppsvatten och slam

Löpnummer:
2009:88
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
16
Förekomsten av några miljögifter har undersökts i inkommande vatten till åtta olika kommunala avloppsreningsverk i Västra Götalands län samt i slam från dessa.
Kommentar:
Finns endast som pdf