Samordning och samverkan i arbetet mot våld i nära relationer

Rapport 2009:87
Löpnummer:
2009:87
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
29
Rapporten syftar bl.a. till att redovisa de viktigaste slutsatserna från genomförda aktiviteter och även ge förslag på framtida insatser och aktiviteter.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.