Inventering av hävd i ängs- och betesmarker 2009

Löpnummer:
2009:85
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
39
Ett stickprov har gjorts för att se om ängs- och betesmarker, som tidigare bedöms som nationellt värdefulla, hävdas trots att de saknar miljöersättning.
Kommentar:
Finns endast som pdf.