Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning - Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Löpnummer:
2009:81
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
68
Riktlinjer och standard för vad som gäller när tillgänglighet för funktionsnedsatta ska skapas i naturområden.
Kommentar:
Finns endast som pdf