Inventering av askskottsjuka i Västra Götalands län 2009

Löpnummer:
2009:80
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
13
Beskrivning av askskottsjukan, hur inventeringen gick till samt hoten, resultat och rekommendationer. 60 % av askarna var drabbade med askskottsjuka.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.