Husen som blev över – varsam renovering ger nytt liv

rapport200979.jpg
Löpnummer:
2009:78
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
17
En inspirationsskrift om hur man har renoverat 12 mindre ekonomibyggnader med bidrag från Länsstyrelsen inom temasatsningen agrarhistoria i Västra Götaland.
Kommentar: