Markbaserad rening. En förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov.

Löpnummer:
2009:77
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
80
Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att sammanställa och kartlägga kunskapsläget om markbaserad avloppsrening samt ge underlag för behov av fortsatt forskning och utveckling.
Kommentar:
Finns endast som pdf