Nätprovfiske i Södra Boksjön och Södra Kornsjön 2009

Löpnummer:
2009:75
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
36
En underlagsrapport för framtagande av fiskevårdsplan för Enningdalsälvens vattensystem samt biologisk effektuppföljning i försurade och kalkade vatten.
Kommentar:
Finns endast som pdf