Sammanställning av utsläppvärden från avloppsanläggningar för 26-2000 pe

Löpnummer:
2009:74
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
38
Projektet har samlat in provtagningsresultat från avloppsanläggningar i storleken 26-2000 pe (personekvivalenter).
Kommentar:
Finns endast som pdf