Program för Regional miljöövervakning i Västra Götalands län 2009-2014

Löpnummer:
2009:72
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
112
Programmet redovisar länsstyrelsens planerade miljöövervakning i Västra Götalands län under åren 2009 till och med 2014. Pågående övervakning av andra aktörer i länet redovisas även.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.