Fåglarna, däggdjuren och vindkraftverken

Löpnummer:
2009:70
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
20
Översikt av fågel- och däggdjursarter som bör speciellt beaktas i samband med prövningar av vindkraftsanläggningar i Västra Götalands län, baserad på litteratur till december 2008.
Kommentar: