Social samverkan Sveriges länsstyrelser

Löpnummer:
2009:69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
140
Sammanställning av de dokument som projektet tog fram och som används av samtliga socialenheter i landet.
Kommentar: